Ülke

Deterjan

Çevreci ürün üretmenin gerekliliği ve yönetmeliklerin giderek arttığı ortamda uygun maliyetli çözümler sunmak: Bu, bugün deterjan sektörünün karşılaştığı zorluklardan sadece biridir.

Özel satış ekiplerimiz, müşterilerimizle bu zorluğun üstesinden gelmek için güçlerini birleştiriyor.

Yüzey aktif maddeler, dispersantlar, reoloji ajanları, çözücüler, emülgatörler ve koruyucular zemin ve araba bakımı, endüstriyel temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon ürünleri için çözümlerimizin bir parçasıdır.

  • detergency-.jpg
  • detergency-building.jpg
  • detergency-dishwasher.jpg
  • detergency-floor.jpg
  • detergency-foam.jpg
  • detergency-home.jpg
  • detergency-house.jpg
  • detergency-laundry.jpg
  • detergency-washing.jpg
  • detergency-window.jpg


Þifremi unuttum ya da kayýt olun